Kampania społeczna „Każdy adres jest ważny”

Jej celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców Polski na temat wagi prawidłowego oznakowania domów i umieszczania na nich w widocznym miejscu czytelnego numeru porządkowego. Ma ona także mobilizować nas do sprawdzenia tego, czy nasz adres znajduje się prowadzonych przez właściwe miejscowo władze, ewidencjach miejscowości, ulic i adresów.

Uczestnicząc w działaniach ratowniczych we własnym rejonie operacyjnym, szczególnie w obrębie małych miejscowości, także i my często spotykamy się z brakiem lub wadliwym oznakowaniem miejsca, do którego zostaliśmy zadysponowani. Największy problem z dotarciem pod wskazany adres występuje w godzinach nocnych w miejscowościach, w których nie nadano jeszcze nazw ulic, a numery adresowe przydzielane są lub były w kolejności powstających inwestycji. Losowe właściwie numerowanie domów połączone z brakiem stosownego oznakowania na budynkach i ogrodzeniach, połączone z brekiem adresu w dostępnych bazach i programach lokalizacyjnych, w tym mapach GIS i GPS skutecznie utrudnia nam szybkie dotarcie i udzielenie niezbędnej pomocy. W skrajnych przypadkach kilkuminutowe opóźnienie dotarcia zastępu ratowniczego lub zespołu ratownictwa medycznego może okazać się decydujące dla dalszego rozwoju zdarzeń, w tym szans na pozytywne zakończenie danej sytuacji. Pomyślmy o tym, zanim będziemy potrzebowali pomocy.

Zachęcamy także do odwiedzenie strony internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii poświęconej zagadnieniom związanymi z lokalizacją.

https://emuia.gugik.gov.pl/