CZG-12

W dniu 11.12.2017 r. o godz. 11:00 obyły się ćwiczenia taktyczno bojowe na obiekcie zakładu segregacji odpadów CZG-12 w Długoszynie.

Celem ćwiczeń było doskonalenie współdziałania służb ratunkowych

oraz kryzysowych podczas działań ratowniczych związanych z zagrożeniami występującymi podczas okresu zimowego.

Założeniem do ćwiczeń był pożar w hali segregacji odpadów, gdzie pracuje kilkanaście osób. Do ćwiczeń włączono służby zarządzania kryzysowego, które już

w pierwszej fazie ćwiczeń były informowane o nieprzejezdności drogi wojewódzkiej 137. Następnie w wyniku ewakuacji kilkunastu osób na zewnątrz budynków zachodziła konieczność zadysponowania i sprawienia namiotu pneumatycznego celem schronienia przed mrozem, śniegiem i wiatrem dla ewakuowanych osób oraz stworzenia możliwości zagrzania się ratowników. Obecny na miejscu zdarzenia przedstawiciel zarządzania kryzysowego uruchomił procedurę zapewnienia ciepłych napojów i posiłków.

Następnie scenariusz przewidywał rozprzestrzenienie się pożaru na pokrycie dachu, wzrost zapotrzebowania na wodę do celów gaśniczych i konieczność przemieszczenia sił

i środków celem poboru wody z oddalonego o ok. 300 metrów zbiornika sztucznego posadowionego w około 12 metrowym obniżeniu terenu.

W ćwiczeniach udział wzięli:

– kierownictwo i pracownicy CZG-12;

– siły i środki KP PSP w Sulęcinie;

– OSP Trzebów w sile dwóch zastępów;

– OSP Lubniewice;

– przedstawiciel wydziału zarządzania kryzysowego Starostwa powiatowego

w Sulęcinie..

Ćwiczenia zostały podsumowane bezpośrednio po ich zakończeniu. Błędy popełnione przez strażaków zostały omówione przez rozjemców podczas podsumowania ćwiczeń.