„Bezpieczne ferie 2018”

Funkcjonariusze PSP prowadza na terenie powiatu sulęcińskiego kampanie społeczną „Bezpieczne ferie 2018”. Z pogadankami na temat bezpiecznego zachowania się podczas ferii, głównie na lodzie, zachowania podczas pożaru, telefonów alarmowych, udzielania pierwszej pomocy docierają do dzieci w szkołach, przedszkolach i świetlicach wiejskich. Zainteresowanych zorganizowaniem spotkania prosimy o kontakt z KP PSP w Sulęcinie pod numerem telefonu 957550050.