Wizyta uczniów Zespołu Szkoł Samorządowych z Krzeszyc.

W dniu 10.04.2018 z wizytą do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie przybyła wycieczka uczniów Zespołu Szkół Samorządowych z Krzeszyc.Dzieci zapoznały się z specyfiką służby ratowniczej. Zapoznały się że sprzętem będącym na wyposażeniu JRG Sulęcin.Została przeprowadzona prelekcja na temat bezpiecznego  zachowania podczas pożaru, przebywania nad woda, wypadków samochodowych oraz zdarzeń związanych z zagrożeniami meteorologicznych. Przypomniano numery alarmowe do służb ratowniczych oraz w jaki sposób wezwać służby ratownicze ( rozmowa z dyspozytorem medycznym, dyżurnym SKKP, Policji) Przeprowadzono szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.