Egzamin kursu podstawowego OSPP

22 kwietnia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie odbył się egzamin teoretyczny oraz praktyczny zwieńczający dwumiesięczny kurs podstawowy strażaków ratowników OSP z terenu powiatu sulęcińskiego.

Ukończenie kursu podstawowego strażaków ratowników OSP jest jednym z najważniejszych warunków pozwalających na udział w działaniach ratowniczych. Szkolenie realizowane w formie zajęć teoretycznych i praktycznych obejmowało zagadnienia związane z taktyką gaszenia pożarów, organizacją akcji ratowniczych, likwidacją skutków miejscowych zagrożeń, wyposażeniem technicznym oraz łącznością. W trakcie kursu realizowane były również elementy musztry i służby wewnętrznej.
Zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu wręczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie. st. kpt. Waldemar Konieczny.
Gratulujemy!!!
Podziękowania dla jednostki OSP Trzebów, za pomoc w realizacji egzaminu.