Turniej BRD eliminacje powiatowe.

Naszym zadaniem było przygotowanie scenek sytuacyjnych z zakresu pierwszej pomocy dla uczestników z szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Dodatkowo
w ramach akcji ” Kręci mnie bezpieczeństwo” przeprowadziliśmy szkolenia oraz pogadanki na temat bezpieczeństwa.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom !!!