Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Sulęcin 2018

W dniu 12 maja 2018 r. w Sulęcinie odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Uroczystość poprzedzona została Mszą św. w intencji Strażaków, celebrowaną przez księdza Proboszcza Piotra Mazurka. Następnie przy akompaniamencie orkiestry OSP z Grochowa dokonano przemarszu ulicami miasta pododdziałów strażackich wraz z zaproszonymi gośćmi na plac Komendy Powiatowej, gdzie został przeprowadzony uroczysty apel.

Dowódca uroczystości kpt. Sławomir Żyłuk, po złożeniu meldunku Zastępcy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Januszowi Droździe, poprowadził uroczysty apel.

W uroczystości zorganizowanej na placu apelowym uczestniczyli wszyscy funkcjonariusze sulęcińskiej Komendy oraz druhny i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu sulęcińskiego wraz z pocztami sztandarowymi.

Na początku apelu gospodarz uroczystości st. kpt. Waldemar Konieczny Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie, przywitał wszystkich uczestników i przybyłych gości, między innymi:

– Zastępcę Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg Janusza Drozdę

– Prezesa ZW ZOSP RP w Zielonej Górze dh Edwarda Fedkę

– Starostę sulęcińskiego Adama Basińskiego wraz z jego zastępcą Tomaszem Prozorowiczem

– Burmistrzów i Wójtów z terenu powiatu sulęcińskiego

– Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Radosława Kaczorowskiego

– Zastępcę Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Oddział w Słońsku mjr. Patrycję Napierałę

– Przedstawicieli Wojska i organizacji współpracujących

Uroczystość była okazją do wręczenia awansów na wyższe stanowiska i stopnie służbowe funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a także wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień zarówno strażakom z Państwowej Straży Pożarnej jak i Ochotniczych Straży Pożarnych.

W ramach uroczystości dokonano również wręczenia wyróżnień i nagród dzieciom i młodzieży – finalistom eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Gratulacje i życzenia strażakom złożyli zaproszeni goście. W swoich wystąpieniach podkreślali  sympatię i uznanie, jakim cieszą się strażacy w społeczeństwie.  Chwalono ich za profesjonalizm i  poświecenie przy realizacji stawianych przed nimi wyzwań oraz dziękowano za prowadzone działania i pomoc niesioną lokalnej społeczności.

Na zakończenie apelu Komendant Powiatowy PSP w Sulęcinie st. kpt. Waldemar Konieczny podziękował zaproszonym gościom za wszystkie słowa uznania skierowane do strażaków oraz wszystkim strażakom i ich rodzinom za wkładany trud i poświęcenie w pełnioną przez nich służbę.

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości, w ramach „Festynu Strażackiego”, na placu Komendy przygotowano dla wszystkich chętnych pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz atrakcje pożarnicze w formie gier i zabaw dla dzieci i młodzieży.