Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka – Gorzów 2018

20 maja 2018 r. w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się uroczystości związane z Wojewódzkimi Obchodami Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęto Mszą Św.
w kościele Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, którą w intencji strażaków odprawił Jego Ekscelencja Ordynariusz zielonogórsko – gorzowski ks. biskup Tadeusz Lityński. Po nabożeństwie ulicami Gorzowa Wlkp. odbył się uroczysty przemarsz uczestników uroczystości. Przy dźwiękach orkiestry, w rytmie marszowym przeszła Lubuska Kompania Honorowa Państwowej Straży Pożarnej, poczty sztandarowe jednostek organizacyjnych PSP, jednostek OSP  wraz z mieszkańcami miasta i zaproszonymi gośćmi.

Przemarszowi towarzyszył przejazd kolumny pojazdów strażackich, w których uczestniczyły pojazdy ze stulecia Niepodległej Polski. Na czele jechała zaprzęgnięta w dwa konie czterokołowa sikawka konna z początku XX w., beczkowóz ZIS-5 z 1934r., GCBA Scania z 1959r, GBA Star 25 GCBA Tatra z lat 70-tych. Kolumnę pojazdów uzupełniały samochody z lat 80 i 90-tych oraz współczesne będące na wyposażeniu jednostek PSP i OSP. Przejazd zabytkowych pojazdów ulicami miasta stanowił formę uczczenia stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na ulicy Dąbrowskiego, w przy siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. odbył się uroczysty apel, podczas którego przybyłych gości powitał bryg. Patryk Maruszak, Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej oraz druh Edward Fedko Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP województwa lubuskiego.

Podczas uroczystości odczytano również listy z życzeniami dla wszystkich lubuskich strażaków oraz ich rodzin z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka. Listy wystosowali Pan Joachim Brudziński Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz gen. brygadier Leszek Suski Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Wojewódzkie uroczystości Dnia Strażaka zaszczycili swoją obecnością Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marek Jasiński, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Ekscelencja ks. Biskup Tadeusz Lityński,  Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Marek Surmacz, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Mirosław Marcinkiewicz, Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki, Komendant Wojewódzki Policji insp. Jarosław Janiak, Zastępca Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Tomasz Michalski, byli lubuscy komendanci wojewódzcy PSP i zastępcy na czele z nadbryg. w st. spocz. Stanisławem Węsierskim, przedstawicieli Wojska Polskiego oraz wszystkich służb mundurowych współpracujących z Państwową Strażą Pożarną, kapelan lubuskich strażaków ks. Przemysław Kaminiarz, strażacy emeryci i renciści na czele z prezesem Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP mł. bryg. w st. spocz. Grzegorzem Stachowiakiem, członkowie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP oraz prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych Związku OSP RP, komendanci miejscy i powiatowi PSP z terenu województwa lubuskiego.

Z okazji strażackiego święta wręczono odznaczenia, nominacje na wyższe stopnie oraz medale dla wyróżnionych i zasłużonych. Podczas uroczystości wręczono: Krzyże Zasługi, „Medale Za Długoletnią Służbę”, odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, „Złoty Znak Związku”, Medale Honorowe im. Bolesława Chomicza, Odznaki Honorowe „Za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”, Medale „Za Zasługi
dla Pożarnictwa”.

W związku z jubileuszem 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Lubuski Komendant Wojewódzki PSP zaprosił na uroczystości weteranów służby pożarniczej z terenu województwa lubuskiego, którym wraz z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem wręczył pamiątkowe upominki. Ponadto z inicjatywy Komendanta Wojewódzkiego PSP w celu uczczenia „Niepodległej” powołana została kapituła mająca na celu wyróżnianie najbardziej zasłużonych funkcjonariuszy PSP, cechujących się bohaterską postawą, szczególnymi osiągnięciami zawodowymi na rzecz ochrony przeciwpożarowej, budzącymi powszechny szacunek i uznanie społeczne. Pierwszy „LUBUSKI TOPOREK STRAŻACKI” otrzymał mł. ogn. Marcin Strózik z KP PSP w Nowej Soli, który podczas wypoczynku na jeziorem uratował tonącego 6 – letniego chłopca.

Podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka nastąpiło uroczyste otwarcie obiektu JRG nr 2 w Gorzowie Wlkp., poprzez uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonali Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Zastępca Komendanta Głównego nadbryg. Marek Jasiński, Lubuski Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp. bryg. Patryk Maruszak, Komendant Miejski PSP w Gorzowie Wlkp. mł.bryg. Marek Kopera oraz Dowódca JRG PSP nr 2 w Gorzowie Wlkp. mł.bryg. Krystian Kosela.

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka wpisały się w cykl imprez upamiętniających stulecie  odzyskania przez Polskę niepodległości, po zakończonym uroczystym apelu, zebrani goście  mieszkańcy miasta mogli wysłuchać koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu 3 orkiestr dętych z OSP Siedlice, Babimostu i Rostarzewa.

Ponadto na terenie pobliskiego skweru zorganizowany został strażacki festyn rodzinny, który cieszył się olbrzymim zainteresowaniem zwłaszcza najmłodszych uczestników naszych uroczystości.

 

Tekst: kpt. Piotr Wiliński