„Bezpieczeństwo pojazdów w ruchu drogowym z uwzględnieniem aspektów kierowania pojazdem uprzywilejowanym w ruchu”

 

W dniu dzisiejszym w Komendzie PSP w Sulęcinie zostało przeprowadzone szkolenie.

Szkolenie zostało podzielone na dwie części, w pierwszej  omówiono następujące zagadnienia:

– wymogi kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,

–  wypadki z udziałem pojazdów pożarniczych,

– przypisy ruchu drogowego.

– prawa kierującego pojazdami uprzywilejowanymi.

Szkolenie teoretyczne przeprowadził  funkcjonariusz Komedy Powiatowej Policji w Sulęcinie.

W drugiej części funkcjonariusz Komendy PSP w Sulęcinie omówił:

– działania jednostek ochrony przeciwpożarowej podczas zdarzeń na autostradach,

– zasady BHP podczas zdarzeń,

– współpraca z LPR,

– prawa i obowiązki dowódcy, kierowcy.

 

W szkoleniu brali udział członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu sulęcińskiego.

Wielkie dzięki za obecność!!.

Dzięki takim szkoleniom będziemy bezpieczniejsi!!