Szkolenie Naczelników OSP

Kurs Naczelników OSP

 W dniu 17 czerwca 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Sulęcin  zostało zakończone szkolenie naczelników OSP. Celem szkoleń było przygotowanie dowódców,  członków Ochotniczych Straży Pożarnych do pełnienia funkcji Naczelnika OSP z uwzględnieniem utrzymania i zarządzania gotowością operacyjną jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone systemem weekendowym  przez funkcjonariuszy Komendy  Powiatowej PSP w Sulęcinie  okresie  od  10 do 17 czerwca 2018 r. Zajęcia w ramach szkolenia były przeprowadzone w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Sulęcinie, do którego przystąpiło 13 druhów.

Warunkiem ukończenia szkolenia było zaliczenie egzaminu końcowego, składającego się z części teoretycznej. Wszyscy druhowie z wynikiem pozytywnym ukończyli kurs.

Egzamin przeprowadziła komisja powołana przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego.