BEZPIECZNE WYPOCZYNKI NA OBOZACH HARCERSKICH w powiecie sulęcińskim.

W ramach akcji Kręci mnie bezpieczeństwo przeprowadziliśmy pogadanki na temat bezpiecznego zachowania nad wodą, pożaru ( pokazano oraz omówiono obsługę sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu obozowiska), omówiono zasady na wypadek zagrożeń meteorologicznych (silne wiatry, gradobicia, ulewne deszcze), przeprowadzono pokaz oraz ćwiczenia dla uczestników z zakresu  pierwszej pomocy.

Ponadto przeprowadzono instruktaż z obsługi  radiotelefonów w celu zapewnienia łączności radiowej na wypadek zagrożeń pomiędzy komendanturą obozu a Komendą Powiatową PSP w Sulęcinie.

Informację sporządził: mł. asp. Daniel Naranowicz