BEZPIECZNE WYPOCZYNKI NA OBOZACH HARCERSKICH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZHP MOSINA & ZHR WARSZAWA

Kolejne skontrolowane  obozowiska w powiecie sulęcińskim.

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych w trakcie letniego wypoczynku mundurowi sprawdzają m.in. dojazd do miejsca wypoczynku, drogi ewakuacyjne, ale również wiedzę osób odpowiedzialnych za organizację wypoczynku.

W ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo”  przeprowadzono pogadanki na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą, bezpiecznych zachowań podczas  pożaru ( pokazano oraz omówiono obsługę sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu obozowiska), omówiono zasady na wypadek zagrożeń meteorologicznych (silne wiatry, gradobicia, ulewne deszcze), przeprowadzono pokaz oraz ćwiczenia dla uczestników z zakresu pierwszej pomocy.

Ponadto przeprowadzono instruktaż z obsługi radiotelefonów w celu zapewnienia łączności radiowej na wypadek zagrożeń pomiędzy komendanturą obozu a Komendą Powiatową PSP w Sulęcinie.

W spotkaniu uczestniczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie st. kpt. Waldemar Konieczny.

Podobnymi kontrolami objęte zostaną wszystkie obozy harcerskie stacjonujące na terenie powiatu sulęcińskiego.

informację sporządził: mł. asp. Daniel Naranowicz

zdjęcia: Artur Pawlik