Spotkanie z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych z terenu powiatu

7 listopada o godzinie 10:00 w Komendzie Powiatowej PSP w Sulęcinie rozpoczęło się spotkanie z przedstawicielami zarządców wspólnot mieszkaniowych z terenu powiatu sulęcińskiego.

Na spotkaniu przedstawiono statystykę działań ratowniczych prowadzonych na terenie Polski oraz powiatu sulęcińskiego, związanych z występowaniem tlenku węgla oraz pożarami w obiektach mieszkalnych. Omówiono szczegółowo właściwości tlenku węgla, jego wpływ na organizm ludzki, objawy zatrucia oraz przyczyny występowania tego gazu w obiektach mieszkalnych. Przedstawiono inne zagrożenia dla życia i zdrowia w obiektach budowlanych, tj.: sople i nawisy lodowe, nawisy śnieżne, nagromadzenie śniegu na dachach oraz nietrwale zamocowane elementy budynków i instalacji. Szczegółowo omówiono postawy prawne dotyczące obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie przewodów kominowych (wentylacyjnych, dymowych i spalinowych), instalacji gazowych oraz elektroenergetycznych i piorunochronnych a także dotyczące dojazdów pożarowych do budynków i składowania materiałów palnych na strychach, poddaszach i drogach ewakuacyjne oraz wpływ łamania tych przepisów na rozprzestrzenianie się pożaru i prowadzenie działań ratowniczych.

Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sulęcinie szczegółowo omówił przepisy prawne dotyczące zasad przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych obiektów budowlanych.

W ramach kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” wskazano prócz wymagań przepisów również zasady dobrej praktyki, w tym zasadność stosowania coraz częściej instalowanych w naszych mieszkaniach czujek tlenku węgla. Jak przedstawiono podczas prelekcji praktyka pokazuje, iż te proste urządzenia niejednokrotnie pozwoliły mieszkańcom uniknąć zagrożenia związanego z nieprawidłowym działaniem piecyków gazowych czy niesprawnych i nieszczelnych przewodów kominowych i spalinowych.

Uczestnikom spotkania przekazano ulotki edukacyjne kampanii edukacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa.”, w celu zamieszczenie ich na klatkach schodowych w administrowanych budynkach.

Mamy nadzieje, że spotkania takie te pozwolą wdrażać na terenie naszego powiatu nie tylko wymagania przepisów przeciwpożarowych, ale przede wszystkim zasady dobrej

praktyki, które coraz częściej są wcielane w życie, poprzez właśnie podnoszenie świadomości osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo budynków i ich użytkowników.

Informacje sporządził: mł. asp. Daniel Naranowicz

Zdjęcia. Pan Maciej Barden