Szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu sulęcińskiego

16 grudnia 2018r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie odbył się egzamin kończący, szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu sulęcińskiego.
Dwutygodniowe szkolenie realizowane w systemie weekendowym z pozytywnym wynikiem ukończyło 13 ratowników, którzy tym samym nabyli uprawnienia: operatora sprzętu ratowniczego, obsługi samochodów pożarniczych oraz urządzeń z silnikami spalinowymi stanowiących wyposażenie jednostek OSP, a także do konserwacji i drobnych napraw.

Uczestnicy szkolenia musieli poznać: prawa i obowiązki kierowcy samochodu pożarniczego, charakterystykę pojazdów pożarniczych, zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia i ustawiania samochodów pożarniczych podczas zdarzeń ratowniczo – gaśniczych, eksploatację motopomp i autopomp stosowanych w OSP. Podczas 28 godzinnego szkolenia zapoznano również druhów z eksploatacją ratowniczego sprzętu mechanicznego i ratowniczych zestawów hydraulicznych i pneumatycznych.

Gratulujemy!

Informacje sporządził: mł. asp. Daniel Naranowicz