Zakup Zestawu Narzędzi Hydraulicznych

  

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zrealizowała zadanie pt. „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego i ekologicznego”.

Głównym celem projektu było doposażenie Komendy PSP w Sulęcinie w specjalistyczny sprzęt hydrauliczny, w którego skład wchodzą:

-rozpieracz kolumnowy,

-rozpieracz ramieniowy,

– nożyce.

Wyżej wymieniony sprzęt ma na celu zwiększenie skuteczności i efektywności prowadzonych działań, a co za tym idzie poprawę bezpieczeństwa ludności i minimalizacje skutków nadzwyczajnych zagrożeń mogących mieć negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne.

Zadanie udało się zrealizować również dzięki wsparciu finansowemu następujących podmiotów:

  • Gminy Sulęcin,
  • Gminy Słońsk,
  • Gminy Torzym,
  • Gminy Krzeszyce,
  • Kostrzyńsko- Słubickiej Strefy Ekonomicznej S.A.,
  • Nadleśnictwa Lubniewice,
  • Nadleśnictwa Torzym,
  • Nadleśnictwa Ośno Lubuskie,
  • Nadleśnictwa Sulęcin.