Bezpieczne ferie w powiecie sulęcińskim 2019 r.

Funkcjonariusze KP PSP Sulęcin prowadza na terenie powiatu sulęcińskiego kompanie społeczną „Bezpieczne ferie 2019” oraz „Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa”.

Z pogadankami na temat bezpiecznego zachowania podczas ferii, zachowania podczas pożaru, przypomnienie nr alarmowych oraz sposób zgłoszeń, udzielanie pierwszej pomocy, docierają do dzieci w szkołach, przedszkolach i świetlicach wiejskich.

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie zimowym oraz podczas ferii zimowych w 2019 roku mazowieccy strażacy prowadzą akcję „Bezpieczne lodowiska 2019” związaną z bezpieczeństwem dzieci
i młodzieży na zamarzniętych akwenach.

Akcja „Bezpieczne lodowiska 2019” ma na celu pomoc w organizacji bezpiecznych lodowisk w tym m.in. wylewanie wody na uprzednio przygotowane ślizgawki min.
na terenie boisk szkolnych, parków, ogródków jordanowskich, osiedli itp.

Strażacy udzielą wsparcia w organizacji lodowiska na pisemną prośbę dyrektora szkoły lub zarządcy terenu. Do prośby należy dołączyć zgodę na pobór wody oraz zgodę właściciela terenu na wylanie lodowiska. Warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie przez zgłaszającego terenu poprzez wyrównanie nawierzchni, usypaniu band z piasku lub śniegu ewentualnie ustawieniu barierek.
Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie lodowiska odpowiada organizator ślizgawki.

Zainteresowanych zorganizowaniem spotkania oraz pomocy przy organizacji lodowiska  prosimy o kontakt z KP PSP w Sulęcinie pod nr. tel. 957550050

Opracował: mł. asp. Daniel Naranowicz