Warsztaty z zakresu ratownictwa lodowego i medycznego.

W dniu 9 lutego Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie była organizatorem ćwiczeń i warsztatów z zakresu ratownictwa lodowego i medycznego dla strażaków-ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu sulęcinskiego. Zajęcia rozpoczęły się działaniami ratowniczymi, podczas których symulowano 5 osób poszkodowanych, z czego dwie znajdowały się w wodzie, po załamaniu lodu, a zespół rozjemców realizował przygotowane podgrywki.   Po omówieniu ćwiczeń praktycznych przystąpiono do warsztatów z zakresu ratownictwa lodowego i medycznego prowadzonych przez instruktorów danych dziedzin ratownictwa. Druhowie zostali zapoznani ze sprzętem przeznaczonym do działań na lodzie, ze sposobami podejmowania osób, pod którymi załamał się lód, wraz z wykorzystaniem  alternatywnego  sprzętu. Podczas warsztatów z zakresu ratownictwa medycznego ćwiczono udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym w stanie hipotermii. Zajęcia były początkiem cyklu szkoleń dla druhów OSP w roku bieżącym z poszczególnych dziedzin ratownictwa.