Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież zapobiega pożarom”

W dniu 22 marca 2019 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza               oraz w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie, odbyły się Eliminacje  Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej ma na celu popularyzację wśród młodzieży postaw społecznych i zachęcić do zainteresowania się sprawami ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa.

Otwarcia eliminacji dokonał Wicestarosta Sulęciński i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Sulęcinie Pan Tomasz Prozorowicz.

Do eliminacji przystąpiło 28 uczniów w trzech grupach wiekowych. Eliminacje składały się z dwóch etapów. Pierwszym był test wiedzy z zakresu pożarnictwa, w którym wyłoniono po pięć osób z poszczególnych grup wiekowych, które zakwalifikowały się do drugiego etapu. Zakwalifikowani do drugiego etapu musieli udzielić odpowiedzi ustnych na wybrane losowo pytania. W etapie tym wyłoniono zwycięzców eliminacji turnieju.

I grupa wiekowa (uczniowie klas I-VI szkół podstawowych)

  1. Hanna Janicka – Szkoła Podstawowa w Krzeszycach
  2. Natalia Tymczyn – Szkoła Podstawowa w Trzemesznie
  3. Ewa Gap – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sulęcinie

II grupa wiekowa (uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII oraz gimnazjum klasy II i III)

  1. Michał Krzemiński – Szkoła Podstawowa Nr 1 (Gimnazjum) w Sulęcinie
  2. Wiktoria Tymczyn – Szkoła Podstawowa w Trzemesznie
  3. Maciej Gap – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulęcinie

III grupa wiekowa (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych)

  1. Daniel Bakowicz – Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie
  2. Łukasz Sroka – Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie
  3. Nikola Górna – I Liceum Ogólnokształcące w Sulęcinie

W eliminacjach wojewódzkich Powiat Sulęciński będą reprezentowali uczniowie, którzy eliminacjach powiatowych zajęli pierwsze i drugie miejsce. Dyplomy, upominki i nagrody wszystkim uczestnikom eliminacji wręczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Sulęcinie st. kpt. Waldemar Konieczny.