Wizyta Komendanta Głównego PSP

W dniu 29 czerwca 2019 roku Komendę Powiatową PSP w Sulęcinie wizytował Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski. Pan Komendant spotkał się z funkcjonariuszami pełniącymi służbę w podziale bojowym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sulęcinie oraz dyżurnym Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego. Zapoznał się z bazą sprzętową Komendy oraz warunkami pełnienia służby w JRG. Spotkanie było również okazją do podsumowania dotychczasowej działalności oraz przekazania planów na kolejne lata. Panu Generałowi towarzyszył Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Janusz Drozda. Wizytacja odbyła się w obecności Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Sulęcinie     st. kpt. Rafała Sobczaka.