OBOZY HARCERSKIE – powiat sulęciński

W trosce o bezpieczeństwo w trakcie letniego wypoczynku mundurowi sprawdzają m.in. oznakowanie dróg ewakuacyjnych, sprawdzenie wdrożenia zasad bezpieczeństwa obowiązujących na obozie, znajomość procedury na wypadek alarmu, dojazd do miejsca wypoczynku ale również wiedzę osób odpowiedzialnych za organizację wypoczynku, przeprowadzono próbną ewakuacje aby sprawdzić w praktyce stan przygotowania harcerzy do niebezpiecznych sytuacji, sprawdzono stan zabezpieczenia przeciwpożarowe obozu, w tym wyposażenie w gaśnice, łopaty czy koce gaśnicze oraz przeprowadzono instruktaż obsługi gaśnic.

W ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” przeprowadzono pogadanki na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą, bezpiecznych zachowań podczas pożaru omówiono zasady na wypadek zagrożeń meteorologicznych (silne wiatry, gradobicia, ulewne deszcze), przeprowadzono pokaz oraz ćwiczenia dla uczestników z zakresu pierwszej pomocy.

Ponadto przeprowadzono instruktaż z obsługi radiotelefonów w celu zapewnienia łączności radiowej na wypadek zagrożeń pomiędzy komendanturą obozu a Komendą Powiatową PSP w Sulęcinie.

Podobnymi kontrolami objęte zostaną wszystkie obozy harcerskie stacjonujące na terenie powiatu sulęcińskiego.
informację sporządził:
mł. asp. Daniel Naranowicz