Narodowe Święto Niepodległości

Dzień 11 listopada to ,,symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i symbol zwycięstwa,”. Powstała sytuacja niezwykła, wszyscy trzej zaborcy przegrali wojnę, nie byli w stanie przeszkodzić w odrodzeniu państwa polskiego.
O godz. 8:00 na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie rozpoczął się uroczysty apel z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości. W uroczystości wziął udział z-ca Komendanta PSP w Sulęcinie st. kpt. Rafał Sobczak  oraz zmiany służbowe JRG. Apel rozpoczął się od podniesienia flagi państwowej na maszt i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie głos zabrał  z-ca  Komendanta Powiatowego, który podkreślił doniosłość tego święta oraz przypomniało wdzięczności wobec rodaków walczących o niepodległość. Apel zakończył się uroczystą zmianą służby.