WFOŚiGW w Zielonej Górze

 

 

 

 

 

 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zrealizowała zadanie pt. „Doposażenie Komendy Powiatowej PSP W Sulęcinie w ubrania specjalne oraz moduł LAB 112”.

W ramach projektu, zakupiono:

-ubrania specjalne- 14 kompletów,

-moduł LAB 112.

Wyżej wymieniony sprzęt ma na celu zwiększenie skuteczności
i efektywności prowadzonych działań, a co za tym idzie poprawę bezpieczeństwa ludności i minimalizacje skutków nadzwyczajnych zagrożeń mogących mieć negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne.

Zadanie udało się zrealizować również dzięki wsparciu finansowemu następujących podmiotów:

  • Gminy Sulęcin,
  • Gminy Słońsk,
  • Gminy Torzym,
  • Kostrzyńsko- Słubickiej Strefy Ekonomicznej S.A.,
  • Nadleśnictwa Torzym,
  • Nadleśnictwo Lubniewice
  • Nadleśnictwa Ośno Lubuskie,
  • Garbicz Festival Spółka z o.o,
  • Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim.