„Mały Strażak”

„Mały Strażak”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tzw. „Mały Strażak”).

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

W Programie uczestniczyć mogą jednostki OSP z terenu województwa lubuskiego.W ramach Programu Fundusz dofinansuje zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego, zgodnie z wykazem sprzętu wskazanym w załączniku do Programu, w formie dotacji w wysokości do 100%, w kwocie maksymalnej 25.000,00 zł.W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć w Funduszu wniosek o dofinansowanie. Nabór wniosków trwa do 22 czerwca 2020 r.

Aktualne dokumenty Programu dostępne są na stronie internetowej: https://wfosigw.zgora.pl/artykul/strona-glowna-aktualnosci-programy/maly-strazak-edycja-2020