Warsztaty dla OSP

W dniu 20.06.2020 odbyły się warsztaty dla druhów OSP  z powiatu sulęcińskiego w ramach doskonalenia zawodowego zgodnie z harmonogramem rocznym.

– Ratownictwa Wodnego

– Działań przeciwpowodziowych

– Ratownictwa Medycznego

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ratowników OSP do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań związanych z likwidacją skutków powodzi oraz zadań ratowniczych na wodach śródlądowych i powodziowych terenach zalewowych. Ponadto uczestnicy szkolenia poszerzyli swoją wiedze na temat: pomocy osobom tonącym,

ewakuacji ludzi i zwierząt z terenów zagrożonych oraz wykonywania zadań członka załogi łodzi ratowniczej.

Proces doszkalania strażaków – ratowników OSP ma głębokie uzasadnienie            z uwagi  na prowadzone wspólne akcje ratownicze w czasie, których od ich prawidłowej realizacji zależy bezpieczeństwo osób ratowanych oraz samych ratowników.