PRZEKAZANIE POJAZDU DLA OSP KOŁCZYN

24 sierpnia  2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Sulęcinie odbyło się przekazanie samochodu pożarniczego dla jednostki
z  krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego OSP Kołczyn. Ze względu na panującą na terenie kraju pandemii koronawirusa uroczystość miała charakter symboliczny
i przebiegła zgodnie z panującym reżimem sanitarnym oraz wszelkimi zasadami bezpieczeństwa.

Lekki samochód ratowniczo–gaśniczy na podwoziu MITSUBISHI GLBA – Rt 1/2,5   służył w Komendzie Powiatowej PSP w  Sulęcinie od  2005 r.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołczynie od połowy 2019 roku wchodzi w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i jest drugą  jednostką ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Krzeszyce, wchodzącą w skład KSRG.

Na terenie gminy Krzeszyce występuje duże natężenie ruchu kołowego na drodze DK 22, gdzie nasilona jest wypadkowość, związana ze szlakami komunikacyjnymi prowadzącymi do przejść granicznych w Świecku i Kostrzynie n/Odrą, zagrożenie powodziowe ze strony akwenów wodnych, w tym rzek Warty
i Postomii oraz duży stopień zalesienia terenu gminy (kompleksy leśne I kategorii zagrożenia pożarowego oraz torfowisk).

Pojazd w znaczący sposób zwiększy gotowość operacyjno-techniczną jednostki, a tym samym podniesie stan bezpieczeństwa ludności na terenie gminy
i powiatu.