WFOŚiGW w Zielonej Górze

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 26 000,00 zł, zrealizowała zadanie
pt. „Doposażenie Komendy Powiatowej PSP w Sulęcinie w sprzęt specjalistyczny
z przeznaczeniem do użycia podczas działań z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego”, którego wartość całkowita wynosiła 52 000,00 zł.

W ramach projektu, zakupiono:

  1. Ubrania specjalne – 3 komplety.
  2. Pompę elektryczną Rosenbauer.
  3. System oświetleniowy Rosenbauer.
  4. Piłę szablastą akumulatorową Makita.
  5. Piłę tarczową akumulatorową Makita.
  6. Wkrętarkę akumulatorową Makita.
  7. Gwoździarkę akumulatorową Makita.
  8. Zestaw węży pożarniczych.

Dzięki zrealizowaniu powyższych zakupów osiągnięto wymagany efekt rzeczowy. Wyżej wymieniony sprzęt ma na celu zwiększenie skuteczności
i efektywności prowadzonych działań, a co za tym idzie poprawę bezpieczeństwa ludności i minimalizacje skutków nadzwyczajnych zagrożeń mogących mieć negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne.

Zadanie udało się zrealizować również dzięki wsparciu finansowemu Gminy Krzeszyce, w ramach Funduszu Wsparcia.