Kierownictwo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W SULĘCINIE

 

  

Komendant Powiatowy
Państwowej
Straży Pożarnej


mł. bryg. mgr Waldemar KONIECZNY

tel. 957550054
waldemar.konieczny@straz.sulecin.pl

 

 

  

Zastępca Komendanta

st. kpt. mgr inż. Sobczak Rafał

tel. 95 755 0054
rafal.sobczak@straz.sulecin.pl