JRG

Dowódca

 bryg. inż. Krzysztof Konopko

Dowódca JGR
tel. 95 755 1436
krzysztof.konopko@straz.sulecin.pl

Zastępca Dowódcy

 

st. kpt. Marcin Żmudziński

Z-ca JGR
tel. 95 755 1435
marcin.zmudzinski@straz.sulecin.pl

Do podstawowych zadań dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej należy w szczególności:
  1. utrzymywanie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w gotowości do działań ratowniczo-gaśniczych,

  2. nadzór nad utrzymywaniem obiektów i urządzeń w należytym porządku i stanie technicznym,

  3. dysponowanie siłami i środkami Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, dowodzenie nimi, organizowanie i kierowanie akcjami ratowniczymi w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń,

  4. organizowanie doskonalenia i dokształcania zawodowego oraz wychowania fizycznego i sportu,

  5. uczestniczenie w opracowywaniu Planu Ratowniczego Powiatu,

  6. zapewnienie właściwej dyscypliny służbowej i regulaminowego toku służby,

  7. wnioskowanie w sprawach doboru osób na poszczególne stanowiska w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej oraz w innych sprawach kadrowych,

  8. nadzór nad zapewnieniem właściwego stanu technicznego sprzętu, wyposażenia, obiektów i urządzeń oraz sprawowanie nadzoru nad ich właściwym i zgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem oraz konserwacją,

  9. tworzenie warunków do osiągania przez strażaków wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych oraz sprawności fizycznej,

  10. nadzór nad zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków służby na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, podczas doskonalenia i dokształcania, wychowania fizycznego i sportu, ćwiczeń i akcji ratowniczo-gaśniczych,


 

Zmiana I

 

lp stopień imię nazwisko stanowisko
1. mł. kpt. Krzysztof Tylmanowski Dowódca Zmiany
2. asp. Konrad Oleszko Dowódca Zastępu
3. mł. asp. Łukasz Moręgiel Dowódca Zastępu
4. st. ogn. Tomasz Kościukiewicz p.o. Dowódca Zastępu
5. st. ogn. Hubert Melanowicz Starszy Operator Sprzętu Specjalnego
6. ogn. Paweł Brzeziński Operator Sprzętu
7. ogn. Łukasz Dziadas Starszy Ratownik Kierowca
8. mł. asp. Kamil Powalla Starszy ratownik
9. mł. ogn. Patryk Lukoszek Ratownik Kierowca
10. st. sekc. Dawid Trocka Młodszy Ratownik Kierowca
11. st. str. Paweł Gurgul Stażysta

 

Zmiana II

lp stopień imię nazwisko stanowisko
1. st. kpt. Grzegorz Szkwarek Dowódca Zmiany
2. asp. Paweł Bertasz Zastępca Dowódcy Zmiany
3. st. ogn. Krzysztof Sochacki Dowódca Zastępu
4. st. ogn. Grzegorz Mika Operator Sprzętu
5. mł. ogn. Mariusz Meller Starszy Ratownik Kierowca
6. mł. ogn. Wojciech Banasiak Ratownik Kierowca
7. mł. ogn. Michał Kotowicz Ratownik Kierowca
8. mł. ogn. Waldemar Gąsiorek Starszy Ratownik
9. mł. ogn. Arkadiusz Tylmanowski Ratownik
10. st. str. Tomasz Sagan stażysta
11.

 

Zmiana III

lp stopień imię nazwisko stanowisko
1. kpt. Dawid Wieczorek Dowódca Zmiany
2. asp. sztab. Krzysztof Wójcik Zastępca Dowódcy Zmiany
3. mł. ogn. Marcin Lorens p.o. Dowódca Zastępu
4. st. ogn. Łukasz Demko Starszy Operator Sprzętu Specjalnego
5. ogn. Grzegorz Sochacki Operator Sprzętu Specjalnego
6. ogn. Arkadiusz Michno Starszy Ratownik Kierowca
7. ogn. Tadeusz Fudalin Starszy Ratownik
8. st. sekc. Bartosz Kaczmarek Młodszy Ratownik Kierowca
9. sekc. Jacek Koza Ratownik Kierowca
10. st. str. Marcin Goworek mł. ratownik
11. st. str. Daniel Matuszczak Stażysta